Trang nhất » Tin Tức » Thi cử » Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp Quận Năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp Quận Năm học 2017-2018

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 1021/ KH-PGD&ĐT

               Hà Đông, ngày 09  tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 các bộ môn văn hóa, khoa học cấp Quận

Năm học 2017-2018

 

         Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/ VBHN-BGDĐT ngày 25/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông;

         Phòng GD&ĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các bộ môn văn hóa và vận dụng kiến thức các môn khoa học tự nhiên Vật lý, Hóa học, Sinh học vào giải quyết vấn đề thực tiễn (sau đây gọi chung là môn Khoa học) cấp Quận năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lí, chỉ đạo của các nhà trường.

- Đánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 của các giáo viên và các trường THCS trong toàn quận.

- Phát hiện những học sinh có năng khiếu về các môn học để tạo nguồn bồi dưỡng đội tuyển của quận tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.

- Thực hiện được mục tiêu giáo dục và đào tạo về công tác bồi dưỡng nhân tài.

2. Yêu cầu

Kỳ thi phải đảm bảo: an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, đánh giá chính xác năng lực học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các nhà trường.

         II. MÔN THI - ĐỐI TƯỢNG DỰ THI - LỊCH THI - ĐỊA ĐIỂM THI.

                   1. Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân và Khoa học.

         2. Đối tượng và điều kiện dự thi

2.1. Đối tượng: Là học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS quận Hà Đông.

2.2. Điều kiện:

- Xếp loại học kỳ II năm học 2016-2017: Hạnh kiểm và học lực đạt loại khá trở lên.

- Học sinh dự thi môn Khoa học có kết quả tổng kết học kỳ II, năm học 2016-2017 của 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học: TBM mỗi môn phải đạt 8,0 trở lên (đội tuyển thi môn Khoa học có thể là những học sinh đã có tên trong đội tuyển thi học sinh giỏi các môn văn hóa và không trùng buổi thi)

- Có thẻ dự thi theo mẫu gửi kèm công văn này;

- Riêng môn Tin học, học sinh dự thi là học sinh đã qua vòng sơ khảo của Quận.

3. Số lượng thí sinh dự thi

          - Bình quân 01 học sinh/lớp/môn. Căn cứ vào thực tế chất lượng học sinh ở những môn thi các trường có thể tăng hoặc giảm số lượng học sinh/môn nhưng đảm bảo dự thi đủ các môn học theo yêu cầu.

          - Học sinh có thể dự thi 02 môn nếu không bị trùng buổi thi.

          - Trường hợp tới ngày thi nếu học sinh dự thi bị ốm hoặc không thể tham dự kỳ thi vì lí do đặc biệt thì Hiệu trưởng có công văn báo cáo với Hội đồng coi thi (bộ phận thư ký nhận) và không thay thế học sinh khác. Nếu không có văn bản báo cáo thì coi là bỏ thi không lí do và điểm bình quân đội tuyển của trường vẫn được chia cho học sinh đó.

         4. Lịch thi, địa điểm thi

         4.1. Ngày thi: Thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2017.

          - Buổi sáng thi các môn: Ngữ văn, Địa lí, Vật lí, Toán, Hóa học và Sinh học  .      - Buổi chiều thi các môn: Tin học, Tiếng Anh, GDCD, Lịch sử và Khoa học.

          4.2. Ngày chấm thi: 24, 25/11/2017

4.3. Địa điểm coi thi: Trường THCS Văn Khê - Quận Hà Đông.

4.4. Địa điểm chấm thi: Trường THCS Lê Hồng Phong - Quận Hà Đông.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi:

Nội dung thi trong phạm vi chương trình giáo dục trung học cơ sở tính đến thời điểm tổ chức thi.

2. Hình thức thi:

- Đối với các môn văn hóa mỗi học sinh làm 01 bài thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài thi là 150 phút.

- Đối với môn Khoa học: học sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài thi là 135 phút

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI

1. Phòng thi:

          Phòng GD&ĐT giao cho trường THCS Văn Khê chuẩn bị :

- Các phòng thi bảo đảm đầy đủ các quy định theo quy chế hiện hành về cơ sở vật chất.

- Phòng thi Tin học:

            * Mỗi thí sinh 01 máy vi tính đã cài đặt chương trình Pascal 7.0

            * Phòng thi có 01 máy tính dự trữ, 01 máy in.

            - Các điều kiện khác Phòng GD&ĐT sẽ có công văn cụ thể gửi tới nhà trường.

            2. Danh sách thí sinh

            Các trường THCS kiểm tra điều kiện dự thi các học sinh của trường và lập danh sách học sinh đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm công văn này).).

            3. Giới thiệu cán bộ, giáo viên coi và chấm thi

            Các trường THCS giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia coi và chấm thi (theo mẫu gửi kèm công văn này).

          Danh sách thí sinh, danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên coi và chấm thi các trường nộp 02 bản:  01 bản qua địa chỉ email: hongphuongpgd@gmail.com, 01 bản theo đường công văn (Đ/c Phương nhận).

* Tiêu chuẩn và điều kiện:

- Giáo viên coi thi là những giáo viên không dạy lớp 9 các môn thi; Giáo viên chấm thi là những giáo viên đang dạy lớp 9 các môn thi năm học 2017-2018;

- Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;

- Nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi;

- Không có con, em ruột, cháu ruột hoặc em ruột, cháu ruột vợ (hoặc chồng); người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự kỳ thi này;

          - Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

          - Riêng giáo viên chấm thi phải là những người có năng lực chuyên môn tốt.

          * Số lượng:

          - Giới thiệu giáo viên coi thi: Trường có 18 lớp trở lên giới thiệu 05 người; Các trường còn lại mỗi trường giới thiệu 03 người.

          - Giới thiệu giáo viên chấm thi: Mỗi môn thi, mỗi trường giới thiệu từ 01 đến 02 giáo viên đang dạy ở môn đó.

          4. Phổ biến quy chế thi cho giám thị và các thí sinh

         Hiệu trưởng các trường THCS  (Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/ VBHN-BGDĐT ngày 25/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan cho giám thị, giám khảo, thí sinh dự thi của nhà trường trước ngày thi; quán triệt học sinh về tinh thần, thái độ dự thi, thực hiện đúng nội quy kỳ thi và các hướng dẫn của giám thị tại phòng thi.

         5. Những công việc khác

         - Các trường THCS có kế hoạch tổ chức đưa học sinh đi thi đảm bảo sức khỏe, an toàn giao thông và cử 01 đồng chí trong Ban giám hiệu làm trưởng đoàn chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức cho học sinh đi thi.

         - Trường THCS Văn Khê và THCS Lê Hồng Phong chủ động bố trí kế hoạch dạy bù chương trình để việc tổ chức thi và chấm thi không ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình của nhà trường và chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

V. LỊCH TIẾN HÀNH

1. Ngày 05/11/2017

Các trường THCS nộp về Phòng GD&ĐT và qua hòm thư điện tử:

          Danh sách học sinh đăng ký dự thi các môn; Danh sách giới thiệu giáo viên coi, chấm thi (Đ/c Phương nhận - gửi qua hòm thư: hongphuongpgd@gmail.com).

2. Ngày 10/11/2017

          - Các trường THCS nhận qua hòm thư điện tử nội bộ Danh sách thí sinh dự thi các môn, kiểm tra lại thông tin thí sinh của trường mình.

- Hiệu trưởng các trường THCS hoàn thành cấp thẻ dự thi cho thí sinh thuộc trường mình.

3. Ngày 15/11/2017

          - Các trường THCS nhận qua hòm thư điện tử nội bộ Danh sách thí sinh dự thi các môn chính thức đã xếp phòng thi, đánh số báo danh.

4. Ngày 20/11/2017

          - Các trường THCS nhận Quyết định điều động cán bộ, giáo viên làm thi qua hòm thư điện tử nội bộ.

5. Ngày 22/11/2017: Tổ chức coi thi

          - Thời gian làm việc của Ban coi thi thực hiện theo quyết định của Trưởng phòng GD&ĐT;

          - Sáng ngày 22/11/2017 thi các môn: Ngữ văn, Địa lí, Vật lí, Toán, Hóa học và Sinh học.

+ 7h00 - 7h30: Thí sinh xem danh sách phòng thi.

+ 7h30 - 7h40: Tập trung thí sinh (theo phòng thi) tại sân trường chuẩn bị Lễ khai mạc.

+ 7h45 - 8h00: Khai mạc kỳ thi.

+ 8h05 - 8h15: Thí sinh vào phòng thi.

+ 8h25: Giao đề thi.

+ 8h30 - 11h00: Thí sinh làm bài thi.

          - Chiều ngày 22/11/2017  thi các môn: Tin học, Tiếng Anh, GDCD, Lịch sử và Khoa học.

+ 13h00 - 13h30: Thí sinh xem danh sách phòng thi.

+ 13h30 - 13h50: Thí sinh vào phòng thi.

+ 13h55: Giao đề thi.

+ 14h00 đến 16h15: Thí sinh làm bài thi (Đối với môn Khoa học) .

+ 14h00 đến 16h30: Thí sinh làm bài thi (Đối với môn Tin học, Tiếng Anh, GDCD, Lịch sử) .

6. Ngày 24,25/11/2017: Tổ chức chấm thi.

          Thời gian làm việc của Ban chấm thi thực hiện theo quyết định của Trưởng phòng GD&ĐT;

VI. PHƯƠNG THỨC XÉT GIẢI

- Căn cứ vào kết quả thi, Phòng GD&ĐT sẽ xếp giải và cấp Giấy chứng nhận cho học sinh theo quy chế hiện hành.

- Phòng GD&ĐT sẽ tuyển Đội dự tuyển Học sinh giỏi cấp Quận dự thi cấp Thành phố, mỗi môn từ 20 đến 30 học sinh (theo điểm số từ cao xuống thấp) để bồi dưỡng tập trung (thời gian và địa điểm bồi dưỡng sẽ thông báo sau).

- Sau quá trình bồi dưỡng tập trung, Phòng GD&ĐT sẽ tuyển đội tuyển học sinh giỏi chính thức cấp Quận dự thi cấp Thành phố (có kế hoạch riêng).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các bộ môn văn hóa, khoa học cấp Quận năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn quận triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng lịch trình, đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Các trường THCS;

- Lưu: VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 


 

Văn bản mới

Số 368

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động PC ma tuý năm 2024

Thời gian đăng: 13/06/2024

Số 363

V/v tăng cường công tác bảo đảm ANAT trường học

Thời gian đăng: 11/06/2024

Số 94

Kế hoạch công tác tháng 6,7 năm 2024 của Phòng Giáo dục quận Hà Đông

Thời gian đăng: 11/06/2024

Số 229

Kế hoạch hoạt động hè của học sinh năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

Số 09/2024

NQ quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

Thời gian đăng: 11/06/2024

Số 323

Công văn hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 19/05/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây