Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu khối 8, 9 học kỳ 2 năm học 2019- 2020

Thứ sáu - 10/01/2020 10:13

Thời khóa biểu khối 8, 9 học kỳ 2 năm học 2019- 2020

Trường THCS MỖ LAO Thời khóa biểu khối 9 - Số 4   
Học kỳ 2    
Năm học 2019-2020  
      Buổi sáng: Thực hiện từ ngày 06-01-2020    
Ngày Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 SỬ - T.Nga VĂN - Thưởng VĂN - BHòa ĐỊA - NhungĐ VĂN - Giang GDCD - Dương
3 ANH - Hiền VĂN - Thưởng ANH - Xuân VĂN - H.Thu VĂN - Giang VĂN - Dương
4 TOÁN - Minh LÝ - Huệ TOÁN - Yến TOÁN - Q.Anh TOÁN - Phương TCT - Năng
5 TOÁN - Minh SINH - HằngH TOÁN - Yến TOÁN - Q.Anh TOÁN - Phương HÓA - Tr.Vân
Thứ 3 1 SỬ - T.Nga ĐỊA - NhungĐ HÓA - HằngH VĂN - H.Thu MT - H.Vân TD - Nhung
2 VĂN - TDương TOÁN - Thủy VĂN - BHòa SINH - HằngH TOÁN - Phương SỬ - T.Nga
3 LÝ - Huệ TOÁN - Thủy VĂN - BHòa SỬ - T.Nga TD - Nhung SINH - HằngH
4 TD - Nhung VĂN - Thưởng GDCD - Lý HÓA - HươngH SỬ - T.Nga LÝ - Huệ
5 TCT - Minh GDCD - Lý SỬ - T.Nga HÓA - HươngH SINH - Hằng H ĐỊA - NhungĐ
Thứ 4 1 MT - H.Vân CN - Hà LÝ - Huệ ANH - Xuân TD - Nhung VĂN - Dương
2 HÓA - HằngH TD - Nhung CN - Hà ANH - Xuân GDCD - Dương ANH - Hiền
3 CN - Hà ANH - Hiền TD - Nhung SINH - HằngH ANH - Xuân TOÁN - Năng
4 TD - Nhung SINH - HằngH MT - H.Vân TCT - Q.Anh LÝ - Huệ ANH - Hiền
5 TOÁN - Minh MT - H.Vân ANH - Xuân GDCD - Lý HÓA - HươngH SINH - HằngH
Thứ 5 1 SINH - HằngH HÓA - Tr.Vân TOÁN - Yến SỬ - T.Nga LÝ - Huệ TOÁN - Năng
2 SINH - HằngH SỬ - T.Nga TOÁN - Yến TD - Nhung ANH - Xuân TOÁN - Năng
3 VĂN - TDương TD - Nhung SINH - Hằng H LÝ - Huệ VĂN - Giang SỬ - T.Nga
4 TCV - TDương TCV - Thưởng TCV - BHòa TCV - H.Thu TCV - Giang TCV - Dương
5 HỌP HỘI ĐỒNG - HỌP CHI BỘ - HỌP ĐOÀN THỂ - CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT TẬP THỂ
Thứ 6 1 VĂN - TDương TCT - Thủy VĂN - BHòa MT - H.Vân SỬ - T.Nga LÝ - Huệ
2 VĂN - TDương ANH - Hiền ĐỊA - Thảo LÝ - Huệ HÓA - HươngH MT - H.Vân
3 ĐỊA - Thảo LÝ - Huệ SỬ - T.Nga VĂN - H.Thu TCT - Phương HÓA - Tr.Vân
4 ANH - Hiền HÓA - Tr.Vân LÝ - Huệ VĂN - H.Thu ĐỊA - Thảo VĂN - Dương
5 LÝ - Huệ SỬ - T.Nga TCT - Yến TOÁN - Q.Anh VĂN - Giang VĂN - Dương
Thứ 7 1 VĂN - TDương TOÁN - Thủy TD - Nhung TOÁN - Q.Anh SINH - Hằng H TOÁN - Năng
2 TOÁN - Minh TOÁN - Thủy SINH - Hằng H TD - Nhung TOÁN - Phương CN - Hà
3 GDCD - Dương VĂN - Thưởng HÓA - Hằng H CN - Hà VĂN - Giang TD - Nhung
4 HÓA - HằngH VĂN - Thưởng VĂN - BHòa VĂN - H.Thu CN - Hà VĂN - Dương
5 SH - Minh SH - Thưởng SH - BHòa SH - H.Thu SH - Giang SH - Năng
               
Trường THCS MỖ LAO Thời khóa biểu khối 8 - Số 4   
Học kỳ 2    
Năm học 2019-2020  
      Buổi chiều: Thực hiện từ ngày 06-01-2020    
Ngày Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6
Thứ 2 1 MT - H.Vân NHAC - TNhung TCV - Giang HÓA - Tr.Vân TOÁN - Năng VĂN - MHương
2 TOÁN - Hưng VĂN - Dương VĂN - Giang HÓA - Tr.Vân SINH - Chí TCV - MHương
3 HÓA - Tr.Vân VĂN - Dương VĂN - Giang TOÁN - Hưng ANH - Đạt TD - HằngTD
4 CN - Hưng SINH - Chí TOÁN - Phương ANH - Hiền VĂN - MHương HÓA - Tr.Vân
5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
Thứ 3 1 NHAC - TNhung HÓA - Tr.Vân TOÁN - Phương MT - H.Vân ĐỊA - Thảo TOÁN - Minh
2 TD - HằngTD HÓA - Tr.Vân TCT - Phương ĐỊA - Thảo SỬ - T.Nga MT - H.Vân
3 HÓA - Tr.Vân SỬ - T.Nga TD - HằngTD TOÁN - Hưng MT - H.Vân ĐỊA - Thảo
4 VĂN - BHòa ĐỊA - Thảo SỬ - T.Nga TOÁN - Hưng TD - HằngTD CN - Hà
5 TCV - BHòa LÝ - P.Huệ MT - H.Vân TD - HằngTD CN - Hà SỬ - T.Nga
Thứ 4 1 ANH - Đạt ANH - Hiền SINH - Chí GDCD - Yên VĂN - MHương TCT - Minh
2 ANH - Đạt ANH - Hiền TD - HằngTD TCV - B.Oanh VĂN - MHương TOÁN - Minh
3 ĐỊA - Thảo TCT - Minh ANH - Hiền VĂN - B.Oanh ANH - Đạt TD - HằngTD
4 TD - HằngTD TOÁN - Minh ANH - Hiền SỬ - T.Nga ANH - Đạt SINH - Chí
5 SỬ - T.Nga TD - HằngTD SINH - Chí ANH - Hiền LÝ - P.Huệ ĐỊA - Thảo
Thứ 5 1 VĂN - BHòa TOÁN - Minh VĂN - Giang VĂN - B.Oanh SINH - Chí ANH - Đạt
2 VĂN - BHòa TD - HằngTD CN - Hà VĂN - B.Oanh HÓA - Tr.Vân VĂN - MHương
3 TOÁN - Hưng CN - Hà ĐỊA - Thảo TD - HằngTD VĂN - MHương HÓA - Tr.Vân
4 ANH - Đạt ĐỊA - Thảo HÓA - Tr.Vân CN - Hà TD - HằngTD TOÁN - Minh
5            
Thứ 6 1 VĂN - BHòa MT - H.Vân HÓA - Tr.Vân ANH - Hiền ĐỊA - Thảo VĂN - MHương
2 LÝ - P.Huệ VĂN - Dương NHAC - TNhung ĐỊA - Thảo HÓA - Tr.Vân VĂN - MHương
3 ĐỊA - Thảo TCV - Dương TOÁN - Phương TOÁN - Hưng NHAC - Hoa LÝ - P.Huệ
4 TOÁN - Hưng SINH - Chí LÝ - P.Huệ NHAC - Hoa TOÁN - Năng GDCD - MHương
5 GDCD - BHòa GDCD - Yên ĐỊA - Thảo SINH - Chí TCT - Năng NHAC - Hoa
Thứ 7 1 TOÁN - Hưng VĂN - Dương ANH - Hiền SINH - Chí TOÁN - Năng TOÁN - Minh
2 TCT - Hưng TOÁN - Minh VĂN - Giang LÝ - P.Huệ TOÁN - Năng SINH - Chí
3 SINH - Chí TOÁN - Minh GDCD - BHòa VĂN - B.Oanh TCV - MHương ANH - Đạt
4 SINH - Chí ANH - Hiền TOÁN - Phương TCT - Hưng GDCD - MHương ANH - Đạt
5 SH - Hưng SH - Dương SH - Phương SH - Hiền SH - MHương SH - Đạt

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

32-2023

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2023-2027 của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông

Thời gian đăng: 08/06/2023

1359

V/v tham gia góp ý việc ủy quyền thẩm quyền của UBND Thành phố/ Chủ tịch UBND thành phố trong lĩnh vực quản lý tài sản công

Thời gian đăng: 07/06/2023

366

Về việc tiếp tục tuyên truyền, đăng ký tham gia các lớp phổ cập bơi hè năm 2023

Thời gian đăng: 07/06/2023

362

Về việc Tham dự xét chọn Giải thưởng "Nhà giáo Hà Đông tâm huyết, sáng tạo" năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 07/06/2023

73

QĐ 73 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 01/06/2023

354

Về việc phát hành, quản lý, sử dụng sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2023-2024

Thời gian đăng: 31/05/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay3,635
  • Tháng hiện tại34,765
  • Tổng lượt truy cập4,938,934
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây