Trang nhất » Văn bản » Văn bản

V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, tai nạn thương tích, đảm bảo ATTP trong các trường học.

V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, tai nạn thương tích, đảm bảo ATTP trong các trường học.

Số kí hiệu Số: 242 /PGD&ĐT
Ngày ban hành 22/03/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/03/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục Hà Đông
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


Số:  242 /PGD&ĐT
V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, tai nạn thương tích, đảm bảo ATTP trong các trường học.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  19   tháng  03   năm 2019


Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS
Và chủ các cơ sở tư thục

Thực hiện Công văn số 453/UBND-YT ngày 07/03/2019 của UBND quận về việc tăng cường công tác chủ động phòng, chống bệnh sởi, tiêm vét vắc xin sởi và phòng chống dịch mùa xuân hè và công văn số 454/UBND-YT ngày 07/03/2019 của UBND quận về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo ATTP trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận;  Công văn số 925/SGDĐT-CTTT ngày 18/3/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tăng cường công tác chủ động phòng chống bệnh sởi và tổ chức tiêm vét vắc xin sởi-rubella trong trường học; Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện các nội dung sau:
- Tổng vệ sinh môi trường xung quanh trường, vệ sinh lớp học, đồ hoc học tập, đồ chơi trẻ em; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến đồ ăn, bếp ăn, công trình vệ sinh, khơi thông cống rãnh; liên hệ với trạm y tế phường phun cloramin B 2%, rắc vôi bột quanh trường.
- Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu đầu vào và công tác vệ sinh hàng ngày để đảm bảo bữa ăn cho trẻ an toàn, chất lượng. Tăng cường công tác tự kiểm tra tại trường, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp chưa thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh ATTP, quản lý khẩu phần ăn của học sinh, công khai thực đơn, đơn giá hàng ngày.
- Rửa tay cho trẻ nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch. Người chăm sóc trẻ phải rửa tay nhiều lần trong ngày, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước chi cho trẻ ăn và sau khi vệ sinh cho trẻ.
- Hàng ngày, theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cách ly kịp thời và thông báo hoc ơ quan y tế địa phương. Tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sởi phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị và thực hiện cách lý y tế theo qui định. Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học phải phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định. Báo cáo ngay khi thấy các biểu hiện bất thường về tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên của nhà trường. Các trường mầm non, tiểu học, THCS báo cáo về trạm y tế phường và Phòng GD&ĐT.
- Các trường mầm non trong và ngoài công lập, các trường tiểu học thực hiện việc rà soát tiền sử tiêm chủng của các trẻ đang theo học tại trường, đối với những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ nhà trường phải khuyến cáo để phụ huynh cho con mình đi tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở giáo dục.
- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn; trong đó quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, giáo viên về công tác quản lý học sinh, nhất là quản lý học sinh học 02 buổi/ngày, đảm bảo an toàn đối với học sinh trong trường học; Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất nhà trường thường xuyên và chủ động cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh kịp thời, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại các cơ sở giáo dục.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và chủ các cơ sở mầm non tư thục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:
- Như đề gửi
- LĐ, CV PGD
- Lưu VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                     

Đã kýBạch Ngọc Lợi.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


Số:  242 /PGD&ĐT
V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, tai nạn thương tích, đảm bảo ATTP trong các trường học.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  19   tháng  03   năm 2019


Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS
Và chủ các cơ sở tư thục

Thực hiện Công văn số 453/UBND-YT ngày 07/03/2019 của UBND quận về việc tăng cường công tác chủ động phòng, chống bệnh sởi, tiêm vét vắc xin sởi và phòng chống dịch mùa xuân hè và công văn số 454/UBND-YT ngày 07/03/2019 của UBND quận về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo ATTP trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận;  Công văn số 925/SGDĐT-CTTT ngày 18/3/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tăng cường công tác chủ động phòng chống bệnh sởi và tổ chức tiêm vét vắc xin sởi-rubella trong trường học; Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện các nội dung sau:
- Tổng vệ sinh môi trường xung quanh trường, vệ sinh lớp học, đồ hoc học tập, đồ chơi trẻ em; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến đồ ăn, bếp ăn, công trình vệ sinh, khơi thông cống rãnh; liên hệ với trạm y tế phường phun cloramin B 2%, rắc vôi bột quanh trường.
- Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu đầu vào và công tác vệ sinh hàng ngày để đảm bảo bữa ăn cho trẻ an toàn, chất lượng. Tăng cường công tác tự kiểm tra tại trường, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp chưa thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh ATTP, quản lý khẩu phần ăn của học sinh, công khai thực đơn, đơn giá hàng ngày.
- Rửa tay cho trẻ nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch. Người chăm sóc trẻ phải rửa tay nhiều lần trong ngày, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước chi cho trẻ ăn và sau khi vệ sinh cho trẻ.
- Hàng ngày, theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cách ly kịp thời và thông báo hoc ơ quan y tế địa phương. Tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sởi phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị và thực hiện cách lý y tế theo qui định. Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học phải phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định. Báo cáo ngay khi thấy các biểu hiện bất thường về tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên của nhà trường. Các trường mầm non, tiểu học, THCS báo cáo về trạm y tế phường và Phòng GD&ĐT.
- Các trường mầm non trong và ngoài công lập, các trường tiểu học thực hiện việc rà soát tiền sử tiêm chủng của các trẻ đang theo học tại trường, đối với những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ nhà trường phải khuyến cáo để phụ huynh cho con mình đi tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở giáo dục.
- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn; trong đó quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, giáo viên về công tác quản lý học sinh, nhất là quản lý học sinh học 02 buổi/ngày, đảm bảo an toàn đối với học sinh trong trường học; Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất nhà trường thường xuyên và chủ động cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh kịp thời, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại các cơ sở giáo dục.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và chủ các cơ sở mầm non tư thục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:
- Như đề gửi
- LĐ, CV PGD
- Lưu VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                     

Đã kýBạch Ngọc Lợi.


 

Văn bản mới

Số: 29 /PGDĐT

KẾ HOẠCH Công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 Ngành Giáo dục quận Hà Đông

Thời gian đăng: 10/01/2020

Số: 1535/PGD&ĐT-VP

V/v triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 18/12/2019

5514

Hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 11/12/2019

Số 250/KH BCĐ

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng quận Hà Đông Lần thứ X

Thời gian đăng: 06/11/2019

Số: 1279/KH-PGD&ĐT

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh Năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 01/11/2019

Số: 179 /KHPH-CAQ-PGDĐT

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TT, ATGT trong các trường học trên địa bàn Quận năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 19/10/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay665
  • Tháng hiện tại10,870
  • Tổng lượt truy cập1,815,035

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây