Trang nhất » Văn bản » Văn bản

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TT, ATGT trong các trường học trên địa bàn Quận năm học 2019- 2020

Thực hiện Kế hoạch số 265/KHPH-CATP-SGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2019 giữa Công an Thành phố và Sở giáo dục Đào tạo về tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố năm học 2019 – 2020

Số kí hiệu Số: 179 /KHPH-CAQ-PGDĐT
Ngày ban hành 19/10/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/10/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Hướng dẫn thực hiện
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục Hà Đông
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
CÔNG AN QUẬN- PHÒNG GDĐT
 
 

Số:  179 /KHPH-CAQ-PGDĐT  
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

          Hà Đông, ngày   13   tháng 9  năm 2019

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TT, ATGT trong các trường học
trên địa bàn Quận năm học 2019- 2020

 
 
 


Thực hiện Kế hoạch số 265/KHPH-CATP-SGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2019 giữa Công an Thành phố và Sở giáo dục Đào tạo về tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố năm học 2019 – 2020.
Công an Quận- Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học trên địa bàn Quận năm học 2019 -2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1.1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh các trường học khi tham gia giao thông.
1.2. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hậu quả, tác hại của các vụ tai nạn giao thông, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các em học sinh khi tham gia giao thông, góp phần làm giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Quận.
1.3. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý của các ban ngành. Đồng thời, đưa nội dung này là một trong những tiêu chí thi đua của các trường học.
1.4. Đội ngũ lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường học trên địa bàn quận đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xây dựng văn hoá giao thông trong các trường học và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
1.5. Nội dung tuyên truyền cần dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp, tác động trực tiếp đến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh. Công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp chặt chẽ với việc kiểm tra xử lý vi phạm và phối hợp áp dụng các chế tài xử lý theo Luật Công chức và Quy chế đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN
1. Đối tượng: Lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh các trường học trên địa bàn Quận.
2. Nội dung
2.1. Thực trạng, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Quận có liên quan đến học sinh; việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh trên địa bàn Quận, nhất là việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Thực trạng, tình hình tai nạn đuối nước của trẻ em trên địa bàn Quận trong thời gian qua. Việc sử dụng các loại dụng cụ nổi cứu sinh của học sinh khi tham gia giao thông trên sông nước, sự cần thiết của việc sử dụng các loại dụng cụ nổi cứu sinh khi đi đò hoặc vui chơi trên sông nước.
2.2. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
2.3. Các hình ảnh đẹp của người tham gia giao thông, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Quận.
3. Hình thức
3.1. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hoặc lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của các cấp uỷ Đảng, Hội đồng giáo dục, Công đoàn, Công tác Đoàn, Đội, sinh hoạt các chuyên đề các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
3.2. Tuyên truyền qua hệ thống loa đài phát thanh của các trường học.
3.3. Trưng bày các pano ảnh; các hình ảnh liên quan đến các vụ tai nạn giao thông; các hình ảnh đẹp của người tham gia giao thông, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
3.4. Tổ chức các chuyên đề hoạt động ngoại khoá thu hút sự quan tâm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh các trường học tìm hiểu các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
3.5. Xây dựng và nhân điển hình đối với các trường học, lớp học chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tham gia tích cực, đạt nhiều kết quả cao tại các hoạt động ngoại khoá tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
3.6. Tổ chức ký cam kết với đội ngũ lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh các trường học chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
3.7. Tổng hợp danh sách các trường hợp lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường học vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông để có biện pháp quản lý, giáo dục phòng ngừa tình trạng tái vi phạm.
4. Biện pháp triển khai
4.1. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền theo từng chuyên đề cụ thể để đội ngũ lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh các trường học biết và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
4.2. Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn Quận. Triển khai chuyên đề giáo dục an toàn giao thông cho học sinh đầu các cấp học (lớp 1, lớp 6) trên địa bàn Quận.
4.3. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra xử lý vi phạm chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh các trường học trên địa bàn.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật về TT, ATGT và triển khai Kế hoạch tới các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận.
Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức, phát động các chương trình, hoạt động nhằm hưởng ứng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi các trường học theo hướng dẫn của Sở GDĐT, UBND quận Hà Đông.
1.2. Phối hợp với Công an quận tổ chức kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, giáo dục về trật tự, an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn Quận. Đồng thời, đưa nội dung đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch này vào nội dung sơ kết học kỳ và tổng kết cuối năm học.
1.3. Đưa nội dung việc triển khai thực hiện Kế hoạch này vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua cuối năm của các trường trên địa bàn Quận. Kịp thời chấn chỉnh, trừ thi đua đối với các trường học để xảy ra tình trạng lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các nhà trường vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
1.4. Tổ chức cho đội ngũ lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các nhà trường cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình tự quản do tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương góp phần làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại cổng trường vào đầu giờ và cuối giờ học. Phối hợp với cha mẹ học sinh để giải quyết tình trạng học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường.
1.5. Triển khai chuyên đề giáo dục an toàn giao thông cho học sinh đầu các cấp học (lớp 1, lớp 6) trên địa bàn Quận. Xây dựng và nhân điển hình đối với các trường học, lớp học chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tham gia tích cực, đạt nhiều kết quả cao tại các hoạt động ngoại khoá tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
1.6. Chỉ đạo Ban Giám hiệu các nhà trường trên địa bàn khi nhận được thông tin trao đổi về tình trạng lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các nhà trường vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phải có biện pháp quản lý, giáo dục, không để tái vi phạm; đồng thời, thông báo với đơn vị trao đổi thông tin để phối hợp.
2. Công an Quận
2.1. Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các phường:
- Bố trí cán bộ, chiến sỹ phối hợp với cán bộ, giáo viên nhà trường duy trì, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng các trường học, nhất là thời gian đầu và cuối giờ. Không để tình trạng học sinh, phụ huynh học sinh dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố gây ùn tắc, giải toả các hàng quán lấn chiếm lòng đường, hè phố; các điểm trông giữ phương tiện không đúng quy định xung quanh khu vực các trường học.
- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh các nhà trường trên địa bàn Quận vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tổng hợp danh sách vi phạm gửi Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp giáo dục, quản lý.
2.2. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban Giám hiệu các nhà trường trên địa bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền tại các trường học;
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận;
Trưng bày pa nô ảnh di động tuyên truyền hình ảnh các vụ tai nạn giao thông, các hình ảnh đẹp của người tham gia giao thông và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lên án hình ảnh người vi phạm giao thông, qua đó tuyên truyền, giáo dục trực quan cho các em học sinh, thấy tác hại của việc vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; cách phòng, tránh tai nạn giao thông.
IV. ĐỀ NGHỊ CÁC BAN NGÀNH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI
1. Đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an Thành phố có văn bản gửi Sở Giáo dục đào tạo để chỉ đạo các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Quận tổ chức các Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, trao đổi thông tin về tình hình sinh viên vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Quận có biện pháp quản lý, giáo dục.
2. Đề nghị Ban An toàn giao thông Quận phối hợp với Công an quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND Quận duyệt chi kinh phí hỗ trợ trong công tác tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch này.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Công an quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ Kế hoạch phối hợp này và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện.
2. Kế hoạch này triển khai thực hiện từ ngày 01/9/2019 đến 31/8/2020.
3. Về chế độ thông tin báo cáo, giao ban, sơ kết, tổng kết:
3.1. Các Đội nghiệp vụ liên quan, Công an các phường báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về Công an quận (qua Đội Cảnh sát Giao thông- trật tự) theo quy định chế độ thông tin, báo cáo của Công an Thành phố.
3.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, cụm trưởng các trường trung học phổ thông thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng) theo quy định chế độ thông tin, báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
4. Giao Đội Cảnh sát Giao thông- trật tự Công an quận và Đội Chính trị, tư tưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận là đơn vị thường trực giúp lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý tham mưu tổ chức họp sơ kết đánh giá tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện và đề ra những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tiếp theo./.

 
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO QUẬN

                             (đã ký)Phạm Thị Lệ Hằng
TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN


(đã ký)


Đại tá Vương Tiến Dũng
 
 
Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc CATP;
- Đ/c Giám đốc Sở GDĐT;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Phòng PV01 (Đ9), PC08- CATP;
 (Để báo cáo)
- UBND các phường;
- Các đơn vị thuộc: CAQ, Phòng GDĐT;
 (Để thực hiện)
- Lưu CAHĐ (VT, TH), Phòng GDĐT(VT).
 


 

 File đính kèm

Văn bản mới

Số: 29 /PGDĐT

KẾ HOẠCH Công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 Ngành Giáo dục quận Hà Đông

Thời gian đăng: 10/01/2020

Số: 1535/PGD&ĐT-VP

V/v triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 18/12/2019

5514

Hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 11/12/2019

Số 250/KH BCĐ

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng quận Hà Đông Lần thứ X

Thời gian đăng: 06/11/2019

Số: 1279/KH-PGD&ĐT

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh Năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 01/11/2019

Số: 179 /KHPH-CAQ-PGDĐT

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TT, ATGT trong các trường học trên địa bàn Quận năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 19/10/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay2,858
  • Tháng hiện tại35,595
  • Tổng lượt truy cập1,882,458

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây