Trang nhất » Văn bản » Văn bản

KẾ HOẠCH Công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019

KẾ HOẠCH Công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019

Số kí hiệu 85/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 31/01/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/01/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tổ chức thực hiện
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục huyện Triệu Phong
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 85/KH-PGD&ĐT         Hà Đông, ngày 24 tháng 1 năm 2019.

KẾ HOẠCH
Công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo
quận Hà Đông năm 2019


Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-SGD&ĐT ngày 14/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT năm 2019;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm 2019, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          - Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, phát huy sức mạnh của toàn Ngành. Thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/QU ngày 4/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 26/4/2016 của UBND quận về “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020”.
           - Nội dung, hình thức phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng.
  - Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương làm tốt công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng tập thể nhỏ, giáo viên và người lao động trực tiếp.
           - Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) các cấp trong việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.
II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018- 2019:
- Duy trì hiệu quả phong trào thi đua truyền thống của ngành: thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề với mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể; tiếp tục phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”... thi đua lao động sáng tạo, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; thực hiện tốt đợt thi đua hướng tới Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.
          - Thi đua thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”: Tổ chức tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô đảm bảo yêu cầu “Trách nhiệm - Kỷ cương - Trí tuệ”, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.
          - Thi đua “An toàn thực phẩm”: Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 16/3/2016 của UBND Thành phố về tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao nhận thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, sản xuất, chế biến và người tiêu dùng. Tập chung phát triển các mô hình chuỗi an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm soát chất lượng, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.
- Thi đua nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế: Chú trọng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ. Thực hiện tốt các dự án hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh, thành phố trong nước.
- Thi đua đảm bảo an ninh, quốc phòng: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn trường học; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng thường xuyên; thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; gắn với các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.
 - Thi đua kỷ niệm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành GDĐT Thủ đô... Tăng cường công tác tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa; gắn biển công trình; tổ chức giao lưu, gặp mặt kết hợp biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.  
  - Thi đua xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn: Tích cực tuyên truyền giáo dục giá trị truyền thống và văn hoá Người Hà Nội; Tiêu chí học sinh thanh lịch; văn hoá giao thông; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai. Từ đó giáo dục học sinh có ý thức thực hiện pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện, tham gia có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…
- Tiếp tục triển khai tốt phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6. Áp dụng quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử với tất cả các trường thuộc cấp học phổ thông, thống nhất sử dụng phần mềm quản lý giáo dục trên cơ sở dữ liệu hệ thống phần mềm ESAM (phần mềm dùng cho tất cả các Sở ngành trên địa bàn Thành phố).
- Thực hiện việc triển khai giảng dạy bộ tài liệu chuyên đề “Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội”: Thực hiện giảng dạy bộ tài liệu chuyên đề “Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội” trong các trường phổ thông theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội.
2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới:
- Thực hiện việc khen thưởng đúng quy trình, đánh giá đúng thành tích, tổ chức tôn vinh kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục, học tập.
- Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng thành tích chuyên đề, đảm bảo khen thưởng bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị và của Ngành.
- Quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, người tốt - việc tốt, khen thưởng tập thể nhỏ, giáo viên và người lao động trực tiếp, người có phát minh, sáng chế, sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu quả cao.
- Kiện toàn Tổ công tác chuyên đề thực hiện tốt Kế hoạch số 171/KH-BTC ngày 31/8/2018 về triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố năm 2019; xây dựng thực hiện kế hoạch đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến, trong đó tiếp tục xác định, phát hiện và nhân rộng điển hình là 02 trọng tâm của năm 2019.
3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TĐKT, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục:
- Kiện toàn thành phần và đổi mới quy chế hoạt động theo hướng phân công rõ nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.
- Tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm; có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; kiểm tra triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng Luật khiếu nại, tố cáo.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng xét sáng kiến, đề tài, giải pháp các cấp; đảm bảo lựa chọn được các đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao.
- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định về công tác TĐKT phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ... và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TĐKT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Thực hiện tốt việc tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT quận:
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm 2019, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hàng năm.
- Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Ngành tổ chức, phát động; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua của Ngành.
- Phân công các thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành GD&ĐT quận có nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi đánh giá việc tổ chức các phong trào thi đua, kết quả hoạt động của các đơn vị theo nội dung kế hoạch và xem xét, thẩm định thành tích đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng quy định, cụ thể:
+ Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của toàn Ngành);
+ Bà Đường Thị Lệ - Phó trưởng phòng GD&ĐT - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (phụ trách công tác thi đua, khen thưởng cấp Mầm non);
+ Ông Bạch Ngọc Lợi - Phó trưởng phòng GD&ĐT - Chủ tịch Công đoàn Ngành - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (phụ trách công tác thi đua, khen thưởng cấp Tiểu học);
+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng phòng GD&ĐT - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (phụ trách công tác thi đua, khen thưởng cấp Trung học cơ sở).
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, qua đó cho ý kiến về thành tích đề xuất khen thưởng của các đơn vị đảm bảo đúng thành tích, khách quan, kịp thời.
2. Các đơn vị trực thuộc:
- Căn cứ Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm 2019, các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.
Đối với các đơn vị đăng ký danh hiệu Cờ Thi đua các cấp, hình thức khen cao tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Mô hình thi đua đã đăng ký và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng thi đua - khen thưởng Ngành theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm 2019, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:                                                    
- Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Các Bộ phận chuyên môn PGD&ĐT;
- Các trường MN,TH,THCS;
- Lưu: VT.
 
TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Thị Lệ Hằng
 

                                                                                                                                                                                                  
PHỤ LỤC
Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
(Kèm theo Kế hoạch số  85/KH-PGD&ĐT  ngày 24/1/2019 của phòng GD&ĐT)

 
Tháng/năm Nội dung công việc
01/2019 - Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm 2019.
- Hướng dẫn các đơn vị đăng ký xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019.
02/2019 - Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương «Vì sự nghiệp giáo dục» năm 2019 (theo mẫu) ; phòng GD&ĐT quận tổng hợp và trình Sở GD&ĐT Hà Nội.
 
03/2019 - Các đơn vị thành lập Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm gửi kết quả về các tổ chuyên môn của phòng GD&ĐT.
 
04/2019 - Thành lập Hội đồng chấm SKKN cấp Ngành, tổ chức chấm SKKN của các cá nhân đăng ký đề tài SKKN năm học 2018-2019.
- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức đánh giá công chức, viên chức; bình xét thi đua cuối năm học 2018- 2019 và nộp hồ sơ thi đua về phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.
- Tổng hợp kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm trong toàn Ngành
 
05/2019 - Đón đoàn kiểm tra, khảo sát thi đua của Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi quận Hà Đông.
- Báo cáo Hội đổng KH-SKKN quận kết quả chấm SKKN toàn Ngành trước ngày 10/5/2019.
- Trình Hội đổng thi đua, khen thưởng quận hồ sơ thi đua, báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu thi đua trước ngày 20/5/2019.
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua, báo cáo thành tích tập thể và cá nhân; báo cáo tự đánh giá, chấm điểm theo các chỉ tiêu công tác của đơn vị về Sở GD&ĐT trước ngày 30/5/2019.
06/2019 - Thông báo kết quả xét thi đua năm học 2018-2019.
 
07/2019 - Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thi đua của các tập thể, cá nhân đề nghị khen cao.
 
08/2019 - Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, khen thưởng các tập thể tiêu biểu;
 
09/2019 - Tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị giáo dục trong toàn Ngành.
- Hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT năm học 2019-2020.
10/2019 - Các đơn vị gửi bản đăng ký DHTĐ, HTKT năm học 2019-2020 (theo mẫu), phòng GD&ĐT tổng hợp số liệu đăng ký thi đua, các phong trào và chuyên đề thi đua của các cấp học.
- Nhập dữ liệu đăng ký thi đua vào phần mềm quản lý thi đua - khen thưởng của Ngành.
11/2019 - Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua của Ngành nhân dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
12/2019 - Tổng hợp báo cáo, kết quả thi đua 3 cấp học, cuối học kỳ I năm học 2019-2020.

 

 File đính kèm

Văn bản mới

số 856/PGD

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người

Thời gian đăng: 14/08/2019

Số: 856/PGD&ĐT

V/v hướng dẫn triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”

Thời gian đăng: 08/08/2019

Số 3951

Kế hoạch năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 29/07/2019

Công văn 3035/SGDĐT-GDPT

Công văn 3035/SGDĐT-GDPT về tuyển chọn đội tuyển VN dự thi IMSO 2019

Thời gian đăng: 22/07/2019

296/ATLANTIC

[ATLANTIC] CV về việc triển khai Chương trình bồi dưỡng Giáo viên tiếng Anh

Thời gian đăng: 18/07/2019

297/ATLANTIC

[ATLANTIC] Thông báo tuyển sinh và đơn đăng ký

Thời gian đăng: 18/07/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay281
  • Tháng hiện tại15,067
  • Tổng lượt truy cập1,391,575

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây