Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu khối 8, 9 học kỳ 2 năm học 2019- 2020

Thứ sáu - 10/01/2020 10:13

Thời khóa biểu khối 8, 9 học kỳ 2 năm học 2019- 2020

Trường THCS MỖ LAO Thời khóa biểu khối 9 - Số 4   
Học kỳ 2    
Năm học 2019-2020  
      Buổi sáng: Thực hiện từ ngày 06-01-2020    
Ngày Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 SỬ - T.Nga VĂN - Thưởng VĂN - BHòa ĐỊA - NhungĐ VĂN - Giang GDCD - Dương
3 ANH - Hiền VĂN - Thưởng ANH - Xuân VĂN - H.Thu VĂN - Giang VĂN - Dương
4 TOÁN - Minh LÝ - Huệ TOÁN - Yến TOÁN - Q.Anh TOÁN - Phương TCT - Năng
5 TOÁN - Minh SINH - HằngH TOÁN - Yến TOÁN - Q.Anh TOÁN - Phương HÓA - Tr.Vân
Thứ 3 1 SỬ - T.Nga ĐỊA - NhungĐ HÓA - HằngH VĂN - H.Thu MT - H.Vân TD - Nhung
2 VĂN - TDương TOÁN - Thủy VĂN - BHòa SINH - HằngH TOÁN - Phương SỬ - T.Nga
3 LÝ - Huệ TOÁN - Thủy VĂN - BHòa SỬ - T.Nga TD - Nhung SINH - HằngH
4 TD - Nhung VĂN - Thưởng GDCD - Lý HÓA - HươngH SỬ - T.Nga LÝ - Huệ
5 TCT - Minh GDCD - Lý SỬ - T.Nga HÓA - HươngH SINH - Hằng H ĐỊA - NhungĐ
Thứ 4 1 MT - H.Vân CN - Hà LÝ - Huệ ANH - Xuân TD - Nhung VĂN - Dương
2 HÓA - HằngH TD - Nhung CN - Hà ANH - Xuân GDCD - Dương ANH - Hiền
3 CN - Hà ANH - Hiền TD - Nhung SINH - HằngH ANH - Xuân TOÁN - Năng
4 TD - Nhung SINH - HằngH MT - H.Vân TCT - Q.Anh LÝ - Huệ ANH - Hiền
5 TOÁN - Minh MT - H.Vân ANH - Xuân GDCD - Lý HÓA - HươngH SINH - HằngH
Thứ 5 1 SINH - HằngH HÓA - Tr.Vân TOÁN - Yến SỬ - T.Nga LÝ - Huệ TOÁN - Năng
2 SINH - HằngH SỬ - T.Nga TOÁN - Yến TD - Nhung ANH - Xuân TOÁN - Năng
3 VĂN - TDương TD - Nhung SINH - Hằng H LÝ - Huệ VĂN - Giang SỬ - T.Nga
4 TCV - TDương TCV - Thưởng TCV - BHòa TCV - H.Thu TCV - Giang TCV - Dương
5 HỌP HỘI ĐỒNG - HỌP CHI BỘ - HỌP ĐOÀN THỂ - CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT TẬP THỂ
Thứ 6 1 VĂN - TDương TCT - Thủy VĂN - BHòa MT - H.Vân SỬ - T.Nga LÝ - Huệ
2 VĂN - TDương ANH - Hiền ĐỊA - Thảo LÝ - Huệ HÓA - HươngH MT - H.Vân
3 ĐỊA - Thảo LÝ - Huệ SỬ - T.Nga VĂN - H.Thu TCT - Phương HÓA - Tr.Vân
4 ANH - Hiền HÓA - Tr.Vân LÝ - Huệ VĂN - H.Thu ĐỊA - Thảo VĂN - Dương
5 LÝ - Huệ SỬ - T.Nga TCT - Yến TOÁN - Q.Anh VĂN - Giang VĂN - Dương
Thứ 7 1 VĂN - TDương TOÁN - Thủy TD - Nhung TOÁN - Q.Anh SINH - Hằng H TOÁN - Năng
2 TOÁN - Minh TOÁN - Thủy SINH - Hằng H TD - Nhung TOÁN - Phương CN - Hà
3 GDCD - Dương VĂN - Thưởng HÓA - Hằng H CN - Hà VĂN - Giang TD - Nhung
4 HÓA - HằngH VĂN - Thưởng VĂN - BHòa VĂN - H.Thu CN - Hà VĂN - Dương
5 SH - Minh SH - Thưởng SH - BHòa SH - H.Thu SH - Giang SH - Năng
               
Trường THCS MỖ LAO Thời khóa biểu khối 8 - Số 4   
Học kỳ 2    
Năm học 2019-2020  
      Buổi chiều: Thực hiện từ ngày 06-01-2020    
Ngày Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6
Thứ 2 1 MT - H.Vân NHAC - TNhung TCV - Giang HÓA - Tr.Vân TOÁN - Năng VĂN - MHương
2 TOÁN - Hưng VĂN - Dương VĂN - Giang HÓA - Tr.Vân SINH - Chí TCV - MHương
3 HÓA - Tr.Vân VĂN - Dương VĂN - Giang TOÁN - Hưng ANH - Đạt TD - HằngTD
4 CN - Hưng SINH - Chí TOÁN - Phương ANH - Hiền VĂN - MHương HÓA - Tr.Vân
5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
Thứ 3 1 NHAC - TNhung HÓA - Tr.Vân TOÁN - Phương MT - H.Vân ĐỊA - Thảo TOÁN - Minh
2 TD - HằngTD HÓA - Tr.Vân TCT - Phương ĐỊA - Thảo SỬ - T.Nga MT - H.Vân
3 HÓA - Tr.Vân SỬ - T.Nga TD - HằngTD TOÁN - Hưng MT - H.Vân ĐỊA - Thảo
4 VĂN - BHòa ĐỊA - Thảo SỬ - T.Nga TOÁN - Hưng TD - HằngTD CN - Hà
5 TCV - BHòa LÝ - P.Huệ MT - H.Vân TD - HằngTD CN - Hà SỬ - T.Nga
Thứ 4 1 ANH - Đạt ANH - Hiền SINH - Chí GDCD - Yên VĂN - MHương TCT - Minh
2 ANH - Đạt ANH - Hiền TD - HằngTD TCV - B.Oanh VĂN - MHương TOÁN - Minh
3 ĐỊA - Thảo TCT - Minh ANH - Hiền VĂN - B.Oanh ANH - Đạt TD - HằngTD
4 TD - HằngTD TOÁN - Minh ANH - Hiền SỬ - T.Nga ANH - Đạt SINH - Chí
5 SỬ - T.Nga TD - HằngTD SINH - Chí ANH - Hiền LÝ - P.Huệ ĐỊA - Thảo
Thứ 5 1 VĂN - BHòa TOÁN - Minh VĂN - Giang VĂN - B.Oanh SINH - Chí ANH - Đạt
2 VĂN - BHòa TD - HằngTD CN - Hà VĂN - B.Oanh HÓA - Tr.Vân VĂN - MHương
3 TOÁN - Hưng CN - Hà ĐỊA - Thảo TD - HằngTD VĂN - MHương HÓA - Tr.Vân
4 ANH - Đạt ĐỊA - Thảo HÓA - Tr.Vân CN - Hà TD - HằngTD TOÁN - Minh
5            
Thứ 6 1 VĂN - BHòa MT - H.Vân HÓA - Tr.Vân ANH - Hiền ĐỊA - Thảo VĂN - MHương
2 LÝ - P.Huệ VĂN - Dương NHAC - TNhung ĐỊA - Thảo HÓA - Tr.Vân VĂN - MHương
3 ĐỊA - Thảo TCV - Dương TOÁN - Phương TOÁN - Hưng NHAC - Hoa LÝ - P.Huệ
4 TOÁN - Hưng SINH - Chí LÝ - P.Huệ NHAC - Hoa TOÁN - Năng GDCD - MHương
5 GDCD - BHòa GDCD - Yên ĐỊA - Thảo SINH - Chí TCT - Năng NHAC - Hoa
Thứ 7 1 TOÁN - Hưng VĂN - Dương ANH - Hiền SINH - Chí TOÁN - Năng TOÁN - Minh
2 TCT - Hưng TOÁN - Minh VĂN - Giang LÝ - P.Huệ TOÁN - Năng SINH - Chí
3 SINH - Chí TOÁN - Minh GDCD - BHòa VĂN - B.Oanh TCV - MHương ANH - Đạt
4 SINH - Chí ANH - Hiền TOÁN - Phương TCT - Hưng GDCD - MHương ANH - Đạt
5 SH - Hưng SH - Dương SH - Phương SH - Hiền SH - MHương SH - Đạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số: 888/PGDĐT-THCS

Công văn hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 17/10/2020

Theo Thông tư số: 58/2011/TT-BG

PHỐI HỢP GIỮA TT 26 VÀ TT58

Thời gian đăng: 17/10/2020

Số: 29 /PGDĐT

KẾ HOẠCH Công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 Ngành Giáo dục quận Hà Đông

Thời gian đăng: 10/01/2020

Số: 1535/PGD&ĐT-VP

V/v triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 18/12/2019

5514

Hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 11/12/2019

Số 250/KH BCĐ

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng quận Hà Đông Lần thứ X

Thời gian đăng: 06/11/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập1
  • Hôm nay1,968
  • Tháng hiện tại43,633
  • Tổng lượt truy cập2,125,721

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây